Svi poljoprivredni proizvođači koji su osigurali useve, plodove ili životinje mogu ovih dana da podnesu zahtev za povraćaj dela sredstava koje su na ime premije osiguranja platili osiguravajućim kućama. Zahtevi za ostvarivanje prava na regrese podnose se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, jedanput godišnje, i to u periodu od 1. jula do 15. novembra. Pravo na korišćenje regresa imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, koji, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, su i osigurali svoju proizvodnju. Uz zahtev se podnosi overena kopija polise osiguranja izdate od strane osiguravajuće kuće kod koje je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.
Visina podsticaja, koji se isplaćuju iz budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iznosi 40 odsto od plaćene premije osiguranja, odnosno 45 odsto u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Poljoprivredni subjekti koji se nalaze na području Moravičkog, Zlatiborskog, Kolubarskog, Podunavskog i Šumadijskog upravnog okruga imaju pravo na podsticaje u  iznosu od  70 odsto od plaćene premije osiguranja. U ovogodišnjem agrarnom budžetu rezervisano je 600.000.000 dinara za ove podsticaje.
Maksimalni iznosi za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura su 100.000, za osiguranje povrća 500.000, a za osiguranje voća, vinove loze i hmelja iznose 1.000.000 dinara. Maksimalni iznosi podsticaja za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja u rod su 500.000, a  za osiguranje životinja  iznose 2.000.000 dinara. Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.
Poljoprivredni subjekti, pored podsticaja koji se isplaćuju iz  budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, imaju pravo i na podsticaje, odnosno regrese premija poljoprivrednog osiguranja koji se isplaćuju iz budžeta pojedinih lokalnih samouprava.

G. R.