Agrosavet-Irrigation

Dan Navodnjavanja i "Valley Rally" održaće se 11. jula sa početkom u 10 h, na lokaciji servisno-magacinskog prostora Agrosavet Irrigation na Bačkopoljskom  putu bb Vrbas.

Na Skupu će biti predstavljene najnovije tehnologije iz oblasti navodnjavanja kao i načini kako Valley Irrigation rešenja mogu doprineti povećanju prinosa. Organizator Skupa,  Agrosavet Irrigation u saradnji sa kompanijom Valley Rally najavljuje, da će svi zainteresovani biti u prilici da učestvuju u interaktivnim demonstracijama i trenzima kao i da podele svoja iskustva u korišćenju zalivnih sistema s drugima. Skup će biti i prilika da se prikažu novi načini koji dovode do povećanja efikasnosti korišćenja sistema za navodnjavanje kao i prinnosa i profita. Stručnjaci iz oblasti navodnjavanja govoriće o tehnikama navodnjavanja automatskim mašinama, solid set stacionarnim sistemima za navodnjavanje, kao i prednostima korišćenja ovih sistema, a prisutni će biti i u prilici da čuju brojne savete. Takođe, na Skupu će biti reči i o sistemima za zaštitu voća od mraza.