Republički hidrometeorološki zavod i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuju "Nacionalni seminar o suši" koji će se održati u Beogradu, u hotelu "Šumadija", 16. aprila 2019. s početkom u 10 časova.

Seminar predstavlja završnu aktivnost veoma aktivne saradnje sa nacionalnim ekspertimau okviru projekta DriDanube (Drought Risk in the Danube Region, Dunavski transnacionalni program za period 2014-2020. godina). Seminar je deo nacionalnih seminara o suši koji se u isto vreme organizuju u 10 zemalja partnera (Slovenija, Austrija, Republika Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija), nakon dve godine implementacije projekta.

Cilj seminara je razmena mišljenja i sugestija za poboljšanje DriDanube produkata, koji su u svojim finalnim fazama razvoja. Poseban fokus će biti na tome kako eksperti i partneri zajedno mogu podržati integraciju rezultata u svakodnevnom poslu i kako da obezbede održivost dvoipogodišnjeg truda.

Nestašica vode i suše često pogađa Dunavski region i ostavlja velike posledice po privredu i blagostanje ljudi. Nedavne suše u Dunavskom regionu (2003, 2007, 2012, 2015, 2017. i 2018. godine) pokazale su da takve ekstremnosti postaju redovna karakteristika klime u ovoj oblasti.

Učesnici DriDanube projekta smatraju da je borba protiv suše ostvariva kroz proaktivno rešavanje problema, snažno uključivanje zajednice i saradnju na svim nivoima.

Projekat zbog toga ima za cilj da pomogne svim zainteresovanim stranama uključenim u upravljanje sušom da postanu efikasnije tokom hitne intervencije u slučaju suše i da se bolje pripreme za naredni period.

U okviru projekta će biti izrađen predlog strategije, koja će dati jasne smernice za prevazilaženje praznina u procesima donošenja odluka o suši i poboljšanje odgovora na hitne slučajeve u Dunavskom regionu.

Svrha Nacionalnog seminara o suši je da okupi širok spektar nacionalnih eksperata, da predstavi rezultate projekta, da pokaže i diskutuje sa njima kako se novorazvijeni alati mogu implementirati u njihov svakodnevni rad i koja je korist od novostečenih informacija i procesa.

Sve informacije proistekle iz nacionalnih diskusija biće integrisane u rezultate projekta i predstavljene na završnoj konferenciji projekta u Beču od 7. do 8. maja 2019.