Spašavanje sela Srbije je nacionalni zadatak, čast ali i obaveza, zajednički je stav partijarha Srpske Pravoslavne Crkve gospodina Irineja, ministara zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića i predsednika Akademijskog odbora za selo SANU, akademika Dragan Škorić, koji su se danas sastali u Patrijaršiji.
Ministar je upoznao patrijarha sa projektom obnove zadrugarstva koji već treću godinu realizuje Vlada Srbije u saradnji sa Akademijskim odborom za selo, kao i o pripremama za formiranje Nacionalnog tima za spas sela Srbije.
Na sledećem zasedanju Sinoda Srpska Pravoslavna Crkva će utvrditi način svog delovanja u cilju pospešivanja ove, za Srbiju posebno važne misije i odrediti svog člana u Nacionalnom timu za spas sela, navodi se u saopštenju informativne službe kabineta ministra Krkobabića.