Opština Sečanj raspisala je oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Reč je o drugom krugu javnog nadmetanja u 10 katastarskih opština na teritoriji ove lokalne samouprave. Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 4.549 hektara.
Zemljište se daje u zakup u viđenom stanju, a predviđeno je da se ono obiđe u ponedeljak, 4. marta. Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 7. martom, a javno nadmetanje zakazano je za 12. i 13. mart 2019.

J. B.