Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2019. godini
Krediti po ovom konkursu biće odobravani s kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra, dok je maksimalni iznos kredita 40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci i za vreme njegovog trajanja ne obračunava se interkalarna kamata. Rok otplate kredita je 30 meseci, a otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima i ima šest rata. Prva rata uplaćuje se po isteku grejs-perioda.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove pogonske i priključne mehanizacije u poljoprivredi u 2019. godini
Kamatna stopa na godišnjem nivou za ove kredite je 1,5 odsto, uz primenu valutne klauzule. Minimalan iznos kredita je 1.000 evra, a maksimalan 40.000 evra. Za pogonske mašine grejs-period je šest meseci uz učešće od 20 odsto. Tokom grejs-perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Za priključne mašine grejs-period je takođe šest meseci, bez učešća i za vreme njegovog trajanja ne obračunava se interkalarna kamata. Kredit se otplaćuje u šestomesečnim anuitetima, ukupno ima 11 rata, a prva se uplaćuje po isteku grejs-perioda. Rok otplate kredita je 60 meseci.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta, plastenika i staklenika i opreme u njima u 2019. godini
Krediti po ovom konkursu biće odobravani s kamatnom stopom od 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 i većem od 20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci i za vreme njegovog trajanja ne obračunava se interkalarna kamata. Rok otplate je 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima na pet rata. Prva rata uplaćuje se po isteku grejs-perioda. Prednost u dodeli kredita imaće učesnici konkursa s predračunom za izradu gotovog plastenika.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2019. godini
Krediti po ovom konkursu biće odobravani s kamatnom stopom od 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a rok otplate je 30 meseci. Grejs-period je šest meseci i tokom njega ne obračunava se interkalarna kamata. Otplata se vrši u šest rata u šestomesečnim anuitetima, a prva rata se uplaćuje po isteku grejs-perioda.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini
Krediti po ovom konkursu biće odobravani s kamatnom stopom od 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Minimalan iznos kredita je 3.000, a maksimalan 40.000 evra. Rok otplate je 15 meseci. Korisnik se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019. godini

Kamatna stopa na godišnjem nivou za ove kredite je 1,5 odsto, uz primenu valutne klauzule. Minimalan iznos kredita je 1.000, a maksimalan 40.000 evra. Grejs-period je 12 meseci i tokom njega se ne obračunava interkalarna kamata. Rok otplate je 24 meseca, ukupno ima pet rata, a prva se uplaćuje po isteku grejs-perioda. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2019. godini
Kamatna stopa na godišnjem nivou za ove kredite je 1,5 odsto, uz primenu valutne klauzule. Iznos kredita ne može biti manji od 1.000 ni veći od 20.000 evra. Grejs-period je 12 meseci i tokom njega se ne obračunava interkalarna kamata. Rok otplate je 30 meseci na šest rata u šestomesečnim anuitetima. Prva rata se isplaćuje po isteku grejs-perioda.

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2019. godini
Krediti će biti odobravani za nabavku sadnica loznih kalemova, sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća, kao i stubova, žice i naslona. Kamatna stopa je 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Minimalan iznos kredita je 1.000, a maksimalan 40.000 evra. Grejs-period je 36 meseci i tokom njega se ne obračunava interkalarna kamata. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, ukupno ima sedam rata, a prva se uplaćuje po isteku grejs-perioda. Rok otplate kredita je 36 meseci.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2019. godini
Kamatna stopa na godišnjem nivou za ove kredite je 1,5 odsto, uz primenu valutne klauzule. Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, grejs-period je šest meseci i tokom njega se ne obračunava interkalarna kamata. Rok otplate kredita je 60 meseci. Otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima na 11 rata. Prva rata uplaćuje se po isteku grejs-perioda.
Konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2019. godini
Kamatna stopa na godišnjem nivou za ove kredite je 1,5 odsto, uz primenu valutne klauzule. Minimalan iznos kredita je 10.000, a maksimalan 40.000 evra. Grejs-period je šest meseci i tokom njega se ne obračunava interkalarna kamata. Rok otplate je 36 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima  na sedam rata. Prva rata uplaćuje se po isteku grejs-perioda.

Sredstva na osnovu svih konkursa dodeljivaće se poljoprivrednim gazdinstvima, fizičkim i pravnim licima s područja AP Vojvodine upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici Konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Konkursi su otvoreni od 23. februara 2019. do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.


J. Bajšanski