"Šta ne znamo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU" bila je tema istraživanja koju je nedavno sprovela Ženska ruralna mreža Vojvodine u pet sela u Vojvodini. Ispitano je oko 100 žena u mestima Tavankut, Torak, Belo Blato, Grgurevci i Srpski Itebej, a rezultati ovog istraživanja, koje je obuhvatilo 20 pitanja u vezi ZPP publikovani su u brošuri predstavljenoj na današnjem sastanku održanom u Privrednoj komori Vojvodine.

Cilj istraživanja, kako je rekla Olivera Radvanović, koordinatorka Ženske ruralne mreže Vojvodine, bio je da se ustanovi koliko žene u vojvođanskim selima u kojima postoje udruženja znaju o ZPP što je važno s obzirom na to da se većina seoskih žena bavi upravo poljoprivredom i one predstavljaju ključ opstanka sela.

Rezultati istraživanja pokazali su da žene malo ili nimalo znaju o tome šta ih očekuje kada jednom postanemo deo EU, kao ni kakvu vrstu pomoći će moći da ostvare iz evropskih fondova. Među pitanjima koja su postavljena bilo je i pitanje da li znaju na koja dva stuba počiva ZPP, a 97 odsto ispitanica nije znalo odgovor. To praktično znači da nisu upoznate sa sistemom pomoći koja se iz evropske kase daje poljoprivrednicima bilo kroz direktna davanja, bilo podsticanjem ruralnog razvoja. Nizak nivo informisnosti pokazale su i kada je u pitanju poznavanje sistema za određivanje proizvoda posebnog kvaliteta kao što su zaštićena oznaka kvaliteta, zaštićena oznaka geografskog porekla, garantovano tradicionalni specijalitet ili oganski proizvod.

To nije dobro jer, kao je istakla uvodničar Aleksandra Milić, novinar lista "Poljoprivrednik", upavo ovi proizvodi sa dodatom vrednošću jesu ono što može da se proizvede na malom posedu i donese prepoznatljivost i ekonomsku dobit za lokalnu zajednicu.

O podršci Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na skupu je govorio pomoćnik sekretara Marko Rovčanin. On je istakao da  Pokrajinska Vlada ima velik broj konkursa koji su namenjeni podršci poljoprivrednicima, kao i da su žene u tim konkursima prepoznate kao posebna kategorija koja ostvaruje veći povrat sredstava, ali i dodatne bodove prilikom apliciranja.

Učesnicima skupa obratila se sekretar Udruženja za poljoprivredu PKV Jelena Drobnjak, a prisustvovale su mu i žene iz udruženja koja su učestvovala u istraživanju. One su tom prilikom izrazile spremnost da uče i unapređuju svoj položaj i tražile su da se pronađe način za njhovo bolje informisanje i blagovremeno obaveštavanje o svemu što je važno za ruralni razvoj. Učestovala je i Bljana Viduka iz novosadskog EU info pointa koji je obezbedio brošure sa objašnjenjem šta predstavlja i zašto je značajna ZPP. Bile su prisutne i direktorica i glavna i odovorna urednica Poljoprivrednika dr Gordana Radović i Julkica Crnobarac, kao i predstavnice Info tim logistike, elektronskog tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Učesnici skupa su se složili da  je potrebno  bolje informisanje stanovništva u ruralnim sredinama kako bi što uspešnije koristili mogućnosti koje su im već sada na raspolaganju ili će im biti u budućnosti. Posebno je naglašena važnost udruživanja  i elektronskog opismenjavanja zbog  lakšeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Ženska ruralna mreža Vojvodine koja je organizovala ovaj skup u saradnji sa PKV trenutno ima 17 članica, odnosno ženskih udruženja sa teritorije Vojvodine.

A.M.