Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u AP Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica – plastenici sa sistemom za zalivanje. Javni poziv namenjen je licima koja su imala, u skladu sa zakonom, status izbeglih, raseljenih i prognanih lica sa boravištem odnosno prebilaštem na teritoriji AP Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju pomenutog Fonda 21. decembra 2006. godine. 
Javni poziv se raspisuje za izbegla, prognana i raseljena lica čije prebivalište odnosno boravište je na teritoriji lokalnih samouprava Subotica, Inđija, Bač, Bečej, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Sremski Karlovci i Titel. Pomoć se odobrava u robi, odnosno u plastenicima sa sistemom za zalivanje "kap po kap". Pomoć je jednokratna i bespovratna, a po jednom grantu može biti  u vrednosti najviše do 200.000 dinara. 
Javni poziv je otvoren do 4. marta 2019. godine.