Resorni sekretarijat raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2019. godini sa ciljem da se povećaju efikasnost, konkurentnost i održivost proizvodnje na farmama. Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za ižđubravanje, za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od 80.000.000 dinara, a bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60 odsto prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 odsto za fizička, pravna lica i preduzetnike čije gazdinstvo je registrovano u na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti 2.200.000, odnosno 2.500.000 dinara za fizička i pravna lica i preduzetnike čije gazdinstvo je registrovno u na području sa otežanijm uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina. Minimalan iznos po jednoj prijavi je 60.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj i savetodavnoj stručnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, odnosno  nultu kontrolu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava priznaće se samo investicije realizovane nakon 1.1. 2019.  

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.3.2019.  

J.B.