Na snagu je stupio Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije s posebnim ovlašćenjima, objavljeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U skladu sa ovim pravilnikom, osnovna odgajivačka organizacija s akreditovanom laboratorijom za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka treba da zaključi ugovor najkasnije do 1. januara 2020.

Takođe, odgajivačke organizacije u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu za mužu moraju imati uređaj za utvrđivanje količine mleka do zaključenja ugovora s akreditovanom laboratorijom za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka, uređaj za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka, kantu za merenje količine pomuženog mleka, litinov štap za sitnu stoku, pantljiku za merenje i tetovir klešta.

 

J.B.