Od januara 2021. godine primenjivaće se nova uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji koju je usvojilo Evropsko veće. Novom uredbom uvodi se sedam bitnih novina.
Pre svega biće pojednostavljena i dalje usklađena ukidanjem izuzetaka i odstupanja, pravila o proizvodnji. Zahvaljujući strožim merama opreza i širim proverama na osnovu rizika duž celog lanca snabdevanja, ojačaće kontrolni sistem, dok će proizvođači u trećim zemljama morati da se pridržavaju istih pravila kao i prozvođači u EU. Predmet nove regulative biće i šira lista proizvoda poput soli, pčelinjeg voska, listova vinove loze, kao i dodatna pravila proizvodnje, npr. za živinu, jelene i zečeve. Za male poljoprivrednike sertifikacija će biti lakša, i to zahvaljujući novom sistemu grupnog sertifikovanja. Koristiće se i jedinstveni pristup kako bi se smanjio rizik  od slučajne kontaminacije pesticidima. Biće ukinuta  i odstupanja za proizvodnju u gredicama i staklenicima, objavljeno je na sajtu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

J.B.