Od 1. januara 2019. godine, izmenama Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda, na snagu je stupila trajna zabrana ulova kečige na ribolovnim vodama na području Srbije. Ovom zabranom koju je donelo Ministarstvo zaštite životne sredine, dat je značajan doprinos naporima za očuvanje ove ugrožene riblje  vrste.
Prema Crvenoj listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kečiga je svrstana kao ranjiva vrsta, pre svega usled prekomernog izlova, uništavanja prirodnih staništa i njihovih zagađenja. Svetska organizacija za prirodu (WWF) je u junu prošle godine objavila studiju koja je pokazala da se kečiga intenzivno lovi u periodu lovostaja kada je to zabranjeno zbog mresta kao i da se neometano prodaje na pijacama i u restoranima širom Srbije ispod zakonski propisane mere od 40 cm. Izmenom Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda , WWF očekuje da će se ova štetna praksa zaustaviti.
Incijativu WWF, podržali su i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije kao i Ujedinjeni ribolovci Srbije i Asocijacija alasa Srbije.
 
slika:www.pzzp.rs