Ministarstvo privrede je u saopštenju na svom oficijelnom sajtu uputilo apel zadrugama i zadružnim savezima da što pre podnesu zahtev za upis zadružne svojine na nepokretnostima, jer rok da to učine ističe 7. januara 2019. Zahtev se podnosi za objekte i zemljište koji su na dan stupanja na snagu Zakona o zadrugama upisani kao društvena ili javna svojina, a na koje zadruge ili zadružni savezi polažu određena prava. Ukoliko to ne učine, po isteku navedenog roka, na toj zadružnoj imovini nadležni organ će po službenoj dužnosti upisati pravo javne svojine Republike Srbije. U apelu se napominje da zakonski rok, 7. januar, nije rok za okončanje postupka upisa zadružne svojine, već za podnošenje zahteva nadležnom organu za upis prava na nepokretnosti.
Ovaj rok se ne odnosi na zadruge i zadružne saveze koji vode upravni ili sudski postupak, uključujući postupke po vanrednim pravnim lekovima, u vezi sa vraćanjem imovine. Oni su dužni da u roku od tri godine od dana pravnosnažnog okončanja postupka podnesu zahtev za upis zadružne svojine za imovinu nad kojom je utvrđeno pravo vlasništva zadruge, odnosno pravo zadruge na povraćaj imovine.

K. R.