Proizvodnja šećerne repe suočava se s velikim izazovima, počev od turbulencija na tržištu šećera i nepovoljnih klimatskih uslova tokom vegetacije do sve većih pojava bolesti štetočina i korova. Takva situacija zahteva unapređenje praktično svih agrotehničkih mera i tesnu saradnju svih učesnika u lancu proizvodnje i prerade šećerne repe, rečeno je na 7. formu o šećernoj repi, koji je juče održan u Novom Sadu, u organizaciji kompanije "Bayer".
- Kao jedan od lidera u oblasti zaštite šećerne repe u Srbiji, "Bayer" je spreman da preuzme odgovornost i da, u domenu svojih aktivnosti, da svoj direktan doprinos unapređenju zaštite ove značajne kulture. Verujemo da primenom naših novih tehnologija i servisa možemo podržati proizvođače šećerne repe i pomoći im da svoju proizvodnju učine efikasnijom i isplativijom. Istovremeno, aktivno radimo na okupljanju svih relevantnih aktera u ovoj oblasti u cilju iznalaženja najboljih mogućih rešenja, kao što je to danas slučaj na Forumu o šećernoj repi, izjavio je Andrija Lilić iz kompanije Bayer Srbija.
O mogućnostima unapređenja proizvodnje šećerne repe u Srbiji pred približno 300 proizvođača govorili su predstavnici šećerana "Sunoko" i "Hellenic Sugar", profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, semenarske kompanije KWS i predstavnici kompanije "Bayer". "Bayer" je u kratkim crtama istakao prednosti standardne Betanal maxxPro tehnologije, ali je predstavio i novi sistem za kontrolu korova pod nazivom Conviso Smart, koji proizvođačima omogućava još efikasnije i jednostavnije suzbijanje korova u šećernoj repi. Poseban akcenat bio je stavljen na problem suzbijanja cerkospore, pojavu rezistentnosti, kao i najoptimalnija rešenja u tom segmentu. U okviru ove teme predstavljen je fungicid Propulse.