Savetovanju "Savremeni trendovi u zdravstvenoj zaštiti pčela i kontroli meda“, koje je u organizaciji Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda održano u novembru,  prisustvovalo je oko 200 učesnika - predstavnika SPOS-a, pčelarskih udruženja, pčelara, predstavnika veterinarske inspekcije Uprave za veterinu i naučnih radnika, kojima je oblast interesovanja i istraživanja tema Savetovanja.
Radovi predočeni na skupu svrstani su u dve tematske celine. Prva je bila posvećena proizvodnji meda i kontroli kvaliteta meda, a druga zdravstvenoj zaštiti pčela. Predavanja su održali dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a, prof. dr Narcisa Mederle s Fakulteta veterinarske medicine u Temišvaru  u  Rumuniji,  prof. dr Nada Plavša s  Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,  dr Aleksandra Tasić i dr Ivan Pavlović iz Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije i MSc Slobodan Dolašević iz Pčelarske grupe Golden Bee d.o.o. iz Beograda.
Na osnovu izloženih referata nameću se sledeći zaključci:
- potrebno je redovno  kontrolisati kvalitet meda i drugih proizvoda od pčela u osposobljenim akreditovanim laboratorijama, koje za ispitivanja koriste akreditovane metode po SRPS ISO/IEC 17025 standardu. Parametri kontrole kvaliteta meda su u Republici Srbiji propisani Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela ("Sl. glasnik RS", br. 101/15), a usklađeni s Evropskom direktivom za kontrolu meda 001/110/EC i Codex Alimentarius standardom, koji su se pokazali kao odlični pokazatelji kvaliteta meda;
- neophodna je kontrola kvaliteta meda proizvođača koji proizvode više od dve tone  meda na godišnjem nivou. Analizu uzoraka meda nakon uzorkovanja metodom slobodnog uzorka potrebno je spovesti najmanje jedanput godišnje na mestu proizvodnje;
- kontrola kvaliteta meda se mora redovno sprovoditi na svim prodajnim mestima, pre svega  u trgovinskim lancima i na izložbenim štandovima;
- Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda od pčela mora se u potpunosti sprovoditi, a takođe, mora se i kontrolisati med koji se uvozi iz drugih zemalja u Srbiju;
- neophodno je ponovo uvesti kao obaveznu prolećnu i jesenju zdravstvenu kontrolu pčelinjih društava na bolesti - američku kugu pčelinjeg legla, varoozu i nozemozu;
- potrebno je uvesti prolećnu zdravstvenu kontrolu pčelinjih društava na etinozu i akarozu;
- potrebno je ispitivati prevalence prisustva virusnih bolesti pčela na teritoriji Srbije.

Naučni institut za veterinarstvo Srbije