Državni podsticaji za voćarstvo i vinogradarstvo u 2019. godini, zadrugarstvo u voćarstvu, nova tržišta za naše voće i kako sačuvati  postojeće neke su od tema o kojima se govorilo na Sajmu vinogradarstva i voćarstva održanom u Vrdniku, a u organizaciji i pod pokroviteljstvom opštine Irig.
Održavanje ovakvog sajma sasvim je prirodno, jer je reč o lokalnoj samoupravi u kojoj su voćarstvo i vinogradarstvo najzastupljenije poljoprivredne grane. Ideja o organizaciji ove manifestacije prisutna je nekoliko godina i nastala je na osnovu onoga što su Irižani prilikom studijskih putovanja  videli u Italiji i Sloveniji.
- Irig je centar voćarstva i vinogradarstva u Vojvodini, a na osnovu razgovora s proizvođačima spoznali smo da su im neophodna znanja o savremenoj proizvodnji, trendovima, kao i iskustva drugih proizvođača. Znanja uvek nedostaje, posebno u voćarstvu, prevashodno zbog kompleksnosti proizvodnje i značajnih sredstava koja treba obezbediti za podizanje jednog hektara savremenog zasada, rekao je Fedor Pušić, direktor Agencije za ruralni razvoj opštine Irig.
Sajam čine dve celine. Prvi, stručni deo održan je u Vrdniku, a drugi, prodajno-izložbeni, održaće se 17. marta naredne godine u Irigu. Tada će biti organizovana prodajna izložba mehanizacije koja se koristi u voćarstvu i vinogradarstvu, sadnog materijala, hemijskih zaštitnih sredstava koja se koriste u ovim proizvodnjama i mineralnih đubriva.
Ova lokalna samouprava je ove godine u agrar uložila 50.000.000 dinara. Do kraja godine biće usvojen buxet za 2019. godinu, a prema rečima predsednika opštine Stevana Kazimirovića, sredstva namenjena poljoprivredi biće udvostručena.
Akcenat ovog skupa bio je na plasmanu voća. Ovogodišnje otkupne cene bile su izuzetno niske. Prof. dr Zoran Keserović skrenuo je pažnju proizvođačima na perspektivne voćne vrste i sorte, ali i nova tržišta.  Naglasio je da je ova godina opomena malim proizvođačima da shvate da bez savremenih tehnologija u proizvodnji, menjanja strukture sortimenta i udruživanja neće biti konkurentni. Pozitivno dešavanje je početak procesa  rejonizacije voćarstva Srbije. Ove godine  anlizirani su agroekološki uslovi zemljišta  na osnovu kojih će proizvođači dobiti preporuku koje voćne vrste su najbolje za njihov rejon. Ovo će ujedno biti i osnova za davanje podsticaja i tu je veoma važno forsirati nove koncepte proizvodnje, poput prelaska s konvencionalne na integralnu ili organsku.
- Kada se priča o ruskom tržištu, mora se znati da se u ovoj zemlji podižu orgomni zasadi jabuke. Mislim da ćemo i dalje imati ovo tržište, posebno za sorte kao što je "gala" i jabuke iz grupe "crvenog delišesa". Ali, mi se ne smemo osloniti samo na izvoz u Rusiju. Tu su i evropsko i afričko tržište, koje treba ispitati, rekao je Keserović.
Osim o ekonomskim, pričalo se i o temama koje su se odnosile na podizanje voćnjaka, izbor sadnog materijala, krizne tačke i cene novog voćnjaka. Reči je bilo i o zaštiti jabuke, šljivi, njenom sušenju i preradi, potrebama voćara i vinogradara za uslugama prognozno-izveštajne službe, podizanju zasada vinove loze i razvoju proizvodnje organskog grožđa, kao i uvođenju standarda EU u vinogradarski i vinski sektoru.


Tekst i foto: J. Bajšanski