Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević uručio je juče ugovore korisnicima koji su ostvarili pravo na sredstva iz budžetskog fonda za razvoj lovstva u Vojvodini, kao i korisnicima druge konkursne linije za podršku u okviru rekonstrukcije starih i izgradnju novih ribnjaka.
U okviru prvog konkursa uručeno je 49 ugovora vrednosti preko 44.000.000 dinara. Prava na ta sredstva ostvarilo je 27 lovačkih udruženja sa teritorije AP Vojvodine.
Dr Radojević je istakao da je učešće Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u ovoj investiciji blizu 29.000.000 dinara, dok sredstva korisnika iznose oko 15.000.000 dinara.
- Na ovaj način ćemo unaprediti lovno-tehničke objekte i u okviru linije koju smo prošle godine uveli, a reč je o nabavci terenskih vozila, doprinećemo boljem i efikasnijem radu korisnika lovišta, objasnio je Radojević i rekao da je primećeno značajno interesovanje lovačkih udruženja za ove konkurse, te da će Sekretarijat i u narednom periodu nastaviti sa izdvajanjem sredstava za terenska vozila, koja su neophodna u radu svih lovišta u našoj pokrajini.
Ove godine Sekretarijat je načinio jedan iskorak, a reč je o ugovoru koji potpisuje sa JP "Vojvodinašume". Radi se o uzgajalištu za divlje svinje, u lovištu posebne namene. Prema Radojevićevim rečima, ukupna vrednost projekta je oko 14.000.000 dinara, od kojih Sekretarijat obezbeđuje gotovo polovinu sredstava. Na ovaj način, dodao je Radojević, biće napravljen jedan kvalitetan reprocentar, koji je u interesu i daljeg razvoja lovnog turizma.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu uručio je danas i ugovore korisnicima koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva za unapređivanje ribarstva. Reč je o četiri ugovara u ukupnoj vrednosti 48.000.000 miliona dinara. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu u projektima izgradnje i rekonstrukcije vojvođanskih ribnjaka, po ovoj konkursnoj liniji, učestvuje sa oko 18.000.000 dinara, a korisnici izdvajaju oko 31.000.000 dinara.
- Na ovaj način ćemo rekonstruisati 46 hektara postojećih ribnjaka i izgraditi novih 18 hektara, istakao je Radojević. Podsetio je da je mera podrške za ovu privrednu granu uvedena prošle godine, kao i da je za ove dve godine Sekretarijat, zajedno s korisnicima, uspeo da izgradi i rekonstruiše 165 hektara ribnjaka u Vojvodini.
Sekretar Radojević najavio je i izmenu godišnjeg programa za lovstvo, koji će se naći na narednoj sednici Skupštine AP Vojvodine, i napomenuo da veruje da će na ovaj način biti obezbeđena dodatna sredstva za podršku u okviru konkursnih linija gde vlada najveće interesovanje, a reč je o nabavci terenskih vozila, navodi se u saopštenju Sekretarijata.