Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2018. godini.

Cilj Konkursa jeste podrška Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva,u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine, a koji će se realizovati kroz projektne aktivnosti (predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje) i upoznavanje učenika sa radom savremenih  zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu jeste 1.300.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 odsto. od ukupne vrednosti projekta. Prilikom obračuna,  uzima se ukupna vrednost projekta s porezom na dodatu vrednost (PDV).

Sredstva koja se dodeljuju namenjena su za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva i to:

 1. Troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama

 2. Troškovi ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama, i

3. Troškove nagrada za najbolje prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu utvrđena su u iznosu do:

1. Troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama u iznosu do 40.000,00 dinara

2. Troškovi ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama u iznosu od 400,00 dinara po jednom učeniku

3. Troškove nagrada za najbolje prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga,i to:

 - Prvo mesto iznosom od 150.000,00 dinara,

- Drugo mesto iznosom od 100.000,00 dinara, i

- Treće mesto iznosom od 50.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 19.10.2018. godine.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

A.M.