Republički zavod za statistiku će od 1. oktobra do 30. novembra sprovoditi Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018, a na osnovu Uredbe o utvrđivanju plana zvanične statistike za ovu godinu. Anketa se sprovodi svake treće godine, između dva popisa poljoprivrede i veoma je važno strukturno istraživanje u sistemu statistike poljoprivrede. Anketari će ovog puta posetiti 120.000 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Srbije i prikupiće podatke o korišćenom poljoprivrednom zemljištu, broju stoke, mehanizaciji, radnoj snazi na gazdinstvima, proizvodnim metodama koje poljoprivrednici primenjuju i dr.
Kreatorima agrarne politike dobijeni podaci će koristiti za donošenje odluka o kratkoročnoj i dugoročnoj strategiji razvoja poljoprivede, a od koristi će biti i poljoprivrednim proizvođačima za bolje planiranje poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredne grane u koju bi trebalo investirati, kao i za prijavljivanje kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku poljoprivredi.

J. B.