Ovog meseca započeti su radovi na rekonstrukciji i sanaciji prevodnice Bezdan i prevodnice i ustave Šebešfok. Vrednost radova, koji su deo INTERREG - IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija, pod nazivom "Kompleksno unapređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan (BABEKA)", iznosi skoro 3,5 miliona evra.
Obe prevodnice su dugi niz godina van funkcije, pa je značaj ovih radova, kojima će opet biti osposobljene za rad, ogroman. Na Šebešfoku je u planu motorizovanje pogona na prevodnici i ustavi, a na prevodnici Bezdan zadržaće se ručni pogon. Građevinskim, mašinskim i elektrotehničkim radovima će se promeniti trenutno loše stanje objekata i stvoriti preduslovi za njihov širi društveni značaj. Kada radovi budu završeni, povećaće se nivo zaštite od poplava, stvoriće se uslovi za prelazak brodova iz Dunava u kanal Baja-Bezdan i obezbediće se puna operativna funkcija kanala, kao i dobra osnova za dalji razvoj sistema. Ovim aktivnostima će se zaštititi prirodni rezervati, unaprediti ekonomija i turizam, naročito nautički.
Zbog velikog kulturno-istorijskog značaja ovi objekti su evidentirani kao nepokretnost pod prethodnom zaštitom, pa se zato sanacija i rekonstrukcija izvode po principu očuvanja prvobitnog izgleda.
Radovi srpske strane projekta BABEKA se finansiraju iz sredstava JVP "Vode Vojvodine" i Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine, a planirano je da budu gotovi pre dogovorenog roka, tačnije do kraja 2019. godine, navodi se u saopštenju JVP "Vode Vojvodine".