Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 595 ugovora vojvođanskim poljoprivrednicima koji su dobili bespovratna sredstva na konkursu za podršku mladima u ruralnim područjima i za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje. Ukupna vrednost investicija je oko 614.000.000 dinara, od čega je učešće iz pokrajinskog budžeta 380,6 miliona dinara.

Tim povodom potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević izjavio je da je da se time podstiče ruralni razvoj, osnažuju sela u Vojvodini, kao i mali proizvođači, što će omogućiti i bolji sveukupan ekonomski razvoj.

- To je politika Pokrajinske vlade u poljoprivredi. U 2018. godini imamo nikada veći budžet za poljoprivredu, koji iznosi 8,3 milijarde dinara. Mere podrške u poljoprivredi su koncipirane tako da su usmerene pre svega ka malim proizvođačima, koji se na ovaj način osnažuju da izdrže oštru i konkurentsku borbu na tržištu, naveo je potpredsednik Milićević i dodao da su mali proizvođači veoma bitni u stvaranju bruto društvenog proizvoda u agraru.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević naveo je da je u okviru nove mere podrške mladim poljoprivrednicima do 40 godina za startap program, koja je usaglašena između Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinske vlade, namera da se i na ovaj način doprinese demografskoj obnovi ruralnih područja u Vojvodini.

Naveo je da su sa 165 mladih poljoprivrednika potpisani ugovori za podršku investicijama za razvoj primarne biljne i stočarske proizvodnje. Vrednost tih investicija je 241.000.000 dinara, pri čemu je učešće Pokrajine 200 miliona dinara, ili 84,07 odsto.

- Činjenica da je maksimalan iznos po ovom konkursu 1,5 miliona dinara, a da je nivo subvencije i do 90 odsto u odnosu na ukupnu investiciju, vrlo jasno govori o finansijskoj stimulaciji mladih ljudi koji žele da se bave poljoprivredom, kazao je Radojević i naveo da ovakav nivo subvencije nije do sada zabeležen kada je u pitanju podrška domaćoj poljoprivredi.

Radojević je naveo i da je za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje danas potpisano 430 ugovora. Investicije su u vrednosti od 373 miliona dinara, od čega je Pokrajina obezbedila sredstva u visini od 180.000.000 dinara, ili 48,45 odsto. Realizacijom tih investicija biće obezbeđeno navodnjavanje novih 1.798,27 hektara oranica.

A. M.