Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Zrenjanina raspisala je javni poziv za sva fizička i pravna lica kojim obaveštava vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrenom zemljištu u državnoj svojini, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, kao i vlasnike domaćih životinja, koji su vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečega ostvaruje, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom statusu najmanje jednu godinu da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Zrenjanina za 2019. godinu.
Svi poljoprivrednici koji su zainteresovani za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture dužni su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2018. podnesu zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije, odnosno zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije do istog datuma za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva.
Rok za podnošenje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2018.

J. B.