Prema nedavno objavljenoj Šangajskoj listi za 2018. godinu, Univerzitet u Novom Sadu je u oblasti veterinarskih nauka rangiran između 201.-300. mesta. Šangajska lista je nezavisna organizacija koja rangira akademske ustanove širom sveta. Plasman između 201. i 300. mesta je ogroman uspeh ako se ima u vidu konkurencija u okviru koje se obavlja rangiranje. Uspeh je utoliko veći ukoliko se uzme u obzir da je Departman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta jedan od najmlađih i postoji tek 18 godina, ali zahvaljujući naučnom kadru koji ga vodi, za kratko vreme unapređeni su istraživački i nastavni kapaciteti, zbog čega se Univerzitet i našao na ovoj listi.

Na Šangajskoj listi, u oblasti veterinarskih nauka, takođe u rangu od 201 do 300 nalazi se i Beogradski univerzitet.

Novosadski univerzitet je još rangiran u oblasti prehrambene tehnologije i hemijskog inženjerstva.

A. M.