Ministarstvo poljoprivrede formiralo je Komisiju za davanje saglasnosti o investicionom planu za realizaciju zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Komisiju čine Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, Siniša Mali, ministar finansija, Goran Knežević, ministar privrede, Dragan Milić, posebni savetnik ministra poljoprivrede, i Nenad Katanić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, prenosi portal "Agrosmart".
Postojanje ove komisije predviđeno je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, odnosno Uredbom o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.
Zadatak Komisije je, kako se navodi u Uredbi, da na osnovu podataka iz zahteva, na osnovu investicionog plana i podnete dokumentacije daje procenu opravdanosti dodeljivanja prava prvenstva zakupa, u skladu sa zakonom koji uređuje poljoprivredno zemljište i ovom uredbom.