Komitet Evropskog parlamenta za poljoprivredu pozvao je Brisel da produži mere podrške poljoprivrednicima koji su stradali zbog ruskog embarga na hranu, uvedenog kao odgovor na sankcije EU. Međutim, problem je u tome što Evropa ne može stalno da dotira farmere, a takva situacija bi mogla da dovede do nezadovoljstva, pa čak i novih protesta, prenosi "Sputnik".
Evropski poljoprivrednici su teško pogođeni ruskim embargom, a šteta se meri milijardama evra, dok je, s druge strane, Rusija uspela da prevaziđe negativne posledice ekonomskih sankcija.
U dokumentu Evropskog parlamenta piše da bi odluka o produženju mera pomoći pogođenim sektorima evropske privrede trebalo da bude doneta pre izrade budžeta EU za 2019. ili najkasnije do jeseni.
Imajući u vidu teškoće s kojima se proizvođači suočavaju u potrazi za novim tržištima, Komitet Evropskog parlamenta je u izveštaju izrazio zabrinutost i nezadovoljstvo zbog odluke Komisije o prekidu pružanja mera podrške sektorima koji su stradali od sankcija Rusije, što je u suštini kažnjavanje tih sektora za događaje koji ne zavise od njih. U izveštaju se navodi i da je finansiranje potrebno za podršku novim mogućnostima i traženje novih tržišta.
Smanjenje troškova za poljoprivredu može imati negativne posledice, što će ugroziti ispunjavanje ciljeva Zajedničke poljoprivredne politike EU.
Evropski zvaničnici su više puta upozoravali da ruski embargo na hranu negativno utiče na ekonomiju više evropskih zemalja.