Kompanija "MK Group" započela je proces preuzimanja bankarskih kreditnih potraživanja prema članicama "Victoria Group". Sa kreditorima "Victoria Group", "MK Group" je potpisala ugovor o preuzimanju njihovih kredita i očekuje se da će taj proces biti okončan u najskorijem roku. Direktor "MK Group" Dušan Radičević izjavio je da zainteresovanost "MK Group" za preuzimanje potraživanja od kreditora "Victoria Group" predstavlja poslovnu priliku za dalji razvoj obe kompanije i čitavog srpskog agrara, kao i višestruku korist za sve uključene strane u ovom procesu, prenosi portal "Agrosmart".
Kompanija "MK Group", koja posluje u 70 opština u Srbiji, predstavlja jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i regionu. Za 35 godina poslovanja u agraru, izrasla je u najveću vertikalno integrisanu kompaniju u tom sektoru u Srbiji i jednu od najvećih u ovom delu jugoistočne Evrope. Obrađuje 30.000 hektara u zemlji i ujedno je najveći izvoznik žitarica u Srbiji. Prihod koji ostvaruje u segmentu agrara je veći od 600.000.000 evra. Od 2015. godine proširila je poslovanje i na Sloveniju, Hrvatsku i Crnu Goru.
S druge strane, "Victoria Group", čija je osnovna delatnost trgovina i prerada uljarica, sarađuje s više od 300 poljoprivredih zadruga i 40.000 poljoprivrednika, a zapošljava više od 1.300 ljudi u kompanijama članicama - "Sojaprotein", "Victoriaoil", "Victoria Logistic", Luka "Bačka Palanka", Veterinarski zavod "Subotica", "SP laboratorija" i "Riboteks". Kompanija je od osnivanja investirala 260.000.000 evra u kapacitete i modernizaciju svojih fabrika, zahvaljujući čemu je među najvećim neto izvoznicima Srbije, a proizvode od soje i suncokreta izvozi u više od 60 zemalja širom sveta. Od 2014. godine kompanija je u procesu finansijskog restrukturiranja i reprograma otplate kredita, uz sprovođenje internih mera optimizacije poslovanja.
"MK Group" se odlučila za preuzimanje bankarskih potraživanja članica "Victoria Group", imajući u vidu, s jedne strane, stratešku opredeljenost "MK Group" za dalja ulaganja u oblast poljoprivrede i, s druge, potencijal "Victoria Group" da, uz zdrav biznis-model i finansijsku konsolidaciju, ostvaruje dobre rezultate na domaćem i inostranom tržištu.