Nešto više od 171 milion hektara zemljišta u EU, u 2016, korišćeno je za poljoprivrednu proizvodnju. To je oko 40 odsto ukupne površine zemljišta u EU. Ovim zemljištem upravlja oko 10,3 miliona farmi i menadžera farmi.

 Iako brojne, najveći broj farmi u Evropskoj uniji su prirodno male. Dve trećine farmi je veličine manje od pet hektara. Nasuprot tome, tri odsto farmi u EU obrađuju 100 ili više hektara, odnosno obrađuju preko polovine poljoprivrednog zemljišta u EU.

            Samo 11 odsto menadžera farmi je mlađe od 40 godina, nasutprot jednoj trećini (32 odsto) gde farmama rukovode 65-godišnjaci ili stariji.

Eurostat, kancelarija za statistiku Evropske unije  objavila je istraživanje o strukturi farmi u 2016. Ovo istraživanje je urađeno kako bi pomoglo boljem razumevanju poljoprivrednih gazdinstava u EU, značajnih za zajedničku poljorpivrednu politiku.

                Poljoprivredu u EU potpuno karakterištu tri različite grupe:  održiva poljoprivreda- gde je fokus na proizvodnji hrane za farmere i njihove familije, zatim mala i srednja poljoprivredna gazdinstva koja se generalno bave porodičnim biznisom i velika poljoprivredna preduzeća.  

U Rumuniji je jedna trećina farmi Evropske unije, ali s tendencijom male veličine. Jedna trećina Evropskih farmi je u 2016, bila locirana u Rumuniji, 33 odsto. Druga država po broju farmi u Evropskoj uniji je Poljska, 14 odsto a prate je Italija s 10 odsto i Španija, devet odsto.

            Uprkos brojnosti najveći broj farmi u Evropskoj uniji je bio mali. 65 odsto farmi u Evropskoj uniji je bilo površine manje od pet hektara u 2016. Međutim sedam odsto farmi koje su bile 50 ili više hektara obrađivalo je dve trećine farmi. One su koristile 68 odsto poljoprivrednog zemljišta u EU.

Među državama članicama, raspodela u veličini farmi je imala najveći kontrast u Rumuniji, gde je devet od deset farmi  (92 odsto ili 3,1 milion farmi) manje od pet hektara, ali 0,5 odsto farmi obrađuje 50 ili više hektara što je polovina korišćenog zemljišta.

Veće farme (50 i više hektara) najviše je u Luksemburgu (52 odsto farmi), Francuskoj (41 odsto), Ujedienjom Kraljevstvu (39 odsto) i Danskoj 35 odsto. U najviše država članica, korišćeno poljoprivredno zemljište je koncentrisano na najvećim farmama, veličine 50 i više hektara.

Čak preko polovine prometa Evropske unije u poljorpivrednoj proizvodnji dolazi iz Francuske, Nemačke, Italije i Španije. Razlike u veličini farmi takođe su reflektovane u uslovima njihove ekonomske veličine. Od 10,3 miliona farmi, četiri miliona imalo je standardni prihod ispod 2.000 evra, a ove farme su učestvovale samo jedan odsto u ukupnom poljopirvrednom ekonomskom prilivu.  296.000 farmi ili tri odsto gazdinstava, u EU ostvare dobit od 250.000 evra ili više i one su učestvovale s 55 odsto u ostvarivanju ukupne ekonomske dobiti EU.  

            Oko polovine, 54 odsto standardne dobiti generisano iz poljoprivrede u EU bilo je s farmi u Francuskoj (17 odsto),  Nemačkoj 13 osto, Italiji 12 odsto u 2013, i Španiji 11 odsto. Iako se u Rumuniji nalazi više od jedne trećine farmi oni ostvaruju samo 3,4 odsto standardne dobiti EU.

M. Antanasković