Obilne padavine krajem juna znatno su usporile žetvu pšenice u opštini Alibunar gde je od 44.000 hektara obradivih površina pod ovim usevom više od 10.000 hektara. Prema rečima stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Alibunar dipl. ing. Lavinela Murgu, u žetvu su uključeni svi raspoloživi kombajni, skidanje useva obavlja se delom i najsavremenijom mehanizacijom, ali ovaj posao otežavaju padavine. Zbog vlage i nemogućnosti iznošenja useva sa njiva znato se gubi na kvalitetu zrna. U ovom trenutku ne postoji tačna evidencija o površinama pod pšenicom. Preuzimanje obavljaju otkupni punktovi i silosi u opštini Alibunar, mlin Ratar u Pančevu i pekarska industrija. Prosečan prinos kreće se od od 2,5 tona po lancu do 4,5 tona po hektaru.
Jedan broj proizvođača koji imaju ugovorenu proizvodnju ovogodišnji rod odmah isporučuju, a drugi će pšenicu uskladištiti i čekati možda povoljniju otkupnu cenu.
Kada je reč o ostalim ozimim usevima, žetva ovsa i ječma završena je u optimalnom roku a rod će se najviše koristiti kao stočna hrana. Prema rečima stručnjaka kiše su najviše pogodovale razvoju kukuruza koji je tradicionalno i najzastupljeniji usev u ovoj opštini.

F. Koso