Odbor za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademijski odbor "Čovek i životna sredina" organizuju 13. i 14. novembra 2018. u Svečanoj sali SANU naučni skup na temu "Korišćenje pesticida u biljnoj proizvodnji i zaštita životne sredine". Učešće na skupu potvrdili su brojni istaknuti naučnici i stručnjaci u ovoj oblasti, među kojima i akademik Vaskrsije Janjić.
Na skupu će biti predstavljen istorijat i značaj primene pesticida u biljnoj proizvodnji, primena pesticida u pojedinim oblastima biljne proizvodnje, zakonska regulativa u oblasti sredstava za zaštitu bilja, značaj prognozno-izveštajne službe u suzbijanju štetnih organizama u poljoprivredi, kao i zdravstveni rizici kod ljudi usled primene pesticida.
G. R.