Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose ukupno 30.000.000 dinara. Za podršku, investicije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 odsto vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatnu vrednost.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000 dinara ili veća od tog iznosa.
Prilikom razmatranja podnetih prijava, neće se priznavati investicije i oprema kupljena pre 1. 1. 2018, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima koji nose datum nakon 1. 1. 2018.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. 6. 2018.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018. godini

Cilj i predmet ovog konkursa je podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu istog za tržište, nabavku opreme - linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, pakovanje i obeležavanje proizvoda i boks-paleta za transport i skladištenje proizvoda.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 100.000.000 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto ukupnih prihvatljivih troškova investicije.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000, odnosno 4.950.000 dinara za fizička lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 100.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000 dinara ili veća od tog iznosa.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 25. 5. 2018.

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Predmet konkursa je podrška novih generacija mladih poljoprivrednih proizvođača podsticanjem razvoja i unapređenjem primarne biljne i stočarske proizvodnje. Cilj konkursa je demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u selima, odnosno njihovog povratka iz gradova.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 200.000.000 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 odsto ukupno prihvatljivih troškova investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000 dinara, a minimalan iznos po jednoj prijavi je 500.000 dinara.
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, odnosno zaključno sa 21. 5. 2018.

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu

Cilj ovog konkursa je povećanje šumovitosti AP Vojvodine, širenje mreže šumskih puteva i unapređenje rasadničke proizvodnje. Predmet konkursa je sufinansiranje radova na pošumljavanju - podizanju novih šuma i izgradnji šumskih puteva, kao i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 135.100.000 dinara, rok za podnošenje prijava je zaključno sa 31. 8. 2018, odnosno 15. 6. 2018, što zavisi od namene sredstava.
Detaljnije informacije o konkursima nalaze se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

J. B.