Međunarodni naučni skup "Turizam u funkciji razvoja Republike Srbije" održaće se u Vrnjačkoj Banji od 31. maja do 2. juna u organizaciji Fakulteta za hotelijerstvo i turizam. Ovaj fakultet je najmlađa naučnoobrazovna institucija u okviru Univerziteta u Kragujevcu, a već tri godine u kontinuitetu organizuje ovaj izuzetno posećen skup.
Cilj naučnog skupa je sistematizacija efekata turizma na ekonomskom, političkom, demografskom i društvenom razvoju kroz multidisciplinarni pristup. Ove godine će poseban akcenat u naučnim radovima biti stavljen na aspekt razvoja turizma u eri digitalnih transformacija. Turizam ima veliki uticaj na ekonomski razvoj, a imajući u vidu da je teritorija Republike Srbije pretežno ruralno područje, svake godine se na ovom naučnom skupu poseban značaj daje ruralnom turizmu.

G. R.