Potrošači u Srbiji će uskoro imati mogućnost da mobilnim telefonima očitaju tagove na  namirnicama i na jednostavan i brz način dobiju informacije o tome kako su proizvedene, od kakvih sirovina, kakvog su porekla i kako su dospele do rafova. Sistem zasnovan na savremenoj identifikacionoj tehnologiji, koji će umnogome doprineti bezbednosti hrane na našem tržištu i sigurnosti kupaca, trenutno se testira u kompanijama "Zdravo organik" u Selenči, "Zdravo produkt" u Somboru i "Suncokret" u Hajdukovu, a deo je inovativnog projekta novosadskog Kreativnog edukativnog centra (KEC) i Centra za organsku proizvodnju u Selenči (COPS).
Projekat "Upotreba savremenih identifikacionih tehnologija u procesu praćenja proizvoda", koji podrazumeva primenu novih tehnologija u prehrambenoj industriji, podržava Razvojna agencija Srbije, a osim za potrošače, biće značajan i za proizvođače - organske, one u procesu konverzije i konvencionalne, koji žele da unaprede proizvodnju i poziciju na tržištu.
Model koji se za sada primenjuje, odnosno testira u prerađivačkim pogonima organske hrane "Zdravo organiku" i "Suncokretu", te u preduzeću "Zdravo produkt",  za potrošače će predstavljati jednostavan način da prilikom kupovine dobiju što više informacija o namirnicama, za sada organskim proizvodima, od njihovog uzgoja do isporuke.
U okviru testiranja primenjuje se RFID tehnologija, to jest identifikacija radio- frekvencijom, uz sistem očitavanja RFID tagova kojim bi bili obeleženi proizvodi na ulazu u sistem, a na kome bi se nalazile sve relevantne informacije o samom proizvodu i tretmanu koji je prethodio. Na  proizvod bi bili stavljani NFC tagovi, koji na sebi imaju i QR kod, koji kupci mogu očitavati pomoću mobilnog telefona.
- Time bi se sigurnost kupaca u proizvod značajno povećavala, imajući u vidu informacije koje bi mogli da pročitaju o samom proizvodu, a koje nije moguće dobiti kod konkurentskih proizvoda. Tako razvijeni model sistema primene identifikacionih tehnologija u svrhe praćenja treba da omogući unapređenje sledljivosti proizvoda kroz ceo proizvodni i preradni ciklus i povećanu efikasnost rada i optimizaciju logističkih procesa, naglašavaju u projektnom timu KEC-a.
U okviru projekta već je realizovano istraživanje potrošača i njihovih stavova o dostupnosti informacija o kvalitetu i poreklu tih namirnica, te spremnosti na upotrebu savremenih identifikacionih tehnologija. Učestvovalo je 200 ispitanika, od kojih je 35,7 odsto reklo da kupuje organske proizvode, 49,7 odsto da ih pazari ponekad, a 14 odsto nikako.
Na pitanje da li trenutna ponuda organskih proizvoda daje dovoljno informacija o poreklu, sastavu i načinu uzgoja organskih proizvoda više od plovine ispitanika je odgovorilo da se ne slaže s tim, u potpunosti ili delimično.
Na pitanje da li sve veće prisustvo proizvoda koji nose oznaku "organsko" na tržištu izaziva sumnju u stvarni sastav tih proizvoda, vodeći se tvrdnjom da potrošači nisu upoznati s načinom obeležavanja organskih proizvoda i procesom sertifikacije i kontrole, 66 odsto ispitanika je odgovorilo da je skeptično po pitanju oznake "organsko", a 31 odsto da delimično sumnja u označavanje.
Istraživanje je pokazalo da kupci i sami prepoznaju značaj dostupnosti informacija o proizvodima koji im se nude i da im je u većoj meri važno da budu informisani o svakom koraku u procesu proizvodnje.