Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje.

Pravilnikom je, kako navodi sajt Agrosmart, izmenjen član dva u kojem je bilo precizirano da se podsticaji mogu ostvariti za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šorthorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa. Izmenom je dodata rasa goveda salers tako da i odgajivači koji imaju ovu rasu mogu da ostvare podsticaje.

 Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, kako je navedeno u Pravilniku, podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne do 30. juna tekuće kalendarske godine. 

Samo u ovoj godini zahtevza ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu novog pravilnika do 31. jula 2018. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. februara do 30. juna 2018.