JVP "Vode Vojvodine“ obaveštava korisnike na području Vojvodine  da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o visini naknada za vode. Rešenja obveznicima (fizičkim i pravnim licima) biće poslata na adrese  u naredna dva meseca, a odnosiće se na 2017. i prva tri meseca ove godine. Za preostalih devet meseci 2018. rešenja će biti poslata do kraja godine.

Visina naknade za odvodnjavanje ostaje ista kao i 2016. godine. 

Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, a koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi, među kojima je odvodnjavanje izuzetno važno. Od funkcionisanja sistema za odvodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 procenata Pokrajine. Odvodnjavanje tako velikih površina sprovodi se sa oko 22.000 kilometara kanala (dužina polovine ekvatora), sa 155 crpnih stanica, 17 mobilnih  agregata, 319 ustava, 16.450 propusta i mnogo drugih objekata.

U sisteme za odvodnjavanje konstantno se mora ulagati, a održavanje tog kompleksnog sistema  godišnje zahteva oko 3,65 milijardi dinara.Naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou,  pokrivaju samo 32 odsto  potrebnih sredstava. Bez kanalske mreže i rada hidrotehničkih objekata, Vojvodina bi ponovo bila močvara.

Napominjemo da naknada za odvodnjavanje, (nekadašnji vodni doprinos), nije nova obaveza za poljoprivrednike i  nema veze sa porezom na imovinu. Porez na imovinu i dalje zadužuju poreske uprave, navodi se u saopštenju JVP  "Vode Vojvodine".

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži