Posmatrajući doprinos razvoju privrede Vojvodine kroz odobrene i realizovane kreditne zahteve po objavljenim konkursima, 2017. je bila najbolja godina od osnivanja Razvojnog fonda AP Vojvodine. Hoće li ovi rezultati biti premašeni, videće se. Tek, Razvojni fond Vojvodine je već 1. januara ove godine raspisao nove konkurse sa neograničenim rokovima za podnošenje zahteva. Planirana sredstva po svim konkursima su 2,5 milijarde dinara.
- Osim osam kreditnih linija za koje je u prethodnoj godini vladala najveća tražnja, i dodatno su poboljšane, uvodimo dva nova konkursa za pravna lica, preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva. Rok otplate je sedam godina, grejs-period dve godine a kamatna stopa od 1-3 odsto. Reč je o dugoročnom kreditu za razvoj turizma sa subvencijom kamatne stope od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa opredeljenih 200 miliona dinara i dugoročnom kreditu za podršku IPARD projektima za čiju namenu smo izdvojili 500 miliona dinara, kaže Goran Savić, direktor RFV.
Pravna lica i preduzetnici mogu aplicirati i na Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja, Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva i Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.
Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu učestvovati na Konkursu za dugoročne kredite za poljoprivredu, Konkursu za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, Konkursu za dugoročne kredite za nabavku nove mehanizacije, Konkursu za dugoročne kredite za razvoj turizma, Konkursu za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa i Konkursu za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi. U ovoj godini pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike očekuju i posebne pogodnosti.
- Od novih uslova posebno bih izdvojio da su dugoročni krediti sa rokom vraćanja do sedam godina, osim po Konkursu za nabavku nove mehanizacije gde je rok otplate pet godina. Korisnicima se pruža mogućnost izbora roka vraćanja kredita, dužine grejs perioda i dinamike otplate. Na pojedinim konkursima poput Konkursa za dugoročne kredite za poljoprivredu i Konkursa za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, povećani su maksimalni iznosi kredita. Starosna granica korisnika koji pripadaju kategoriji registrovanih poljoprivrednih gazdinstava povećana je na 70 godina, a kod kratkoročnih kredita za obrtna sredstva period raspoloživosti kredita produžen je na 48 meseci, naglasio je Savić.
Savić je naveo da su ciljevi poslovanja ovog fonda da privrednici sa teritorije Vojvodine budu što bolje obavešteni o postojećim konkursima. Tokom prošle godine RFV je održao 60 prezentacija svojih kreditnih linija u svih 45 vojvođanskih lokalnih samouprava. Posećeno je 375 seoskih mesnih zajednica, mnoštvo udruženja privrednika i poljoprivrednika. Marketing tim ovog fonda je učestvovao na više od 30 sajmova privrede i poljoprivrede i drugim značajnim manifestacijama širom Vojvodine.
- Bili smo prisutni u mnogim specijalizovanim emisijama na regionalnim i lokalnim telvizijama i radio stanicama, kao i u štampanim medijima i na internet portalima. To je rezultiralo velikim intersovanjem za naše kreditne linije. Evidentirano je 919 potencijalnih korisnika kredita, podneto je 238, a odobreno 173 zahteva. Cilj RFV je i ravnomeran ekonomski razvoj svih delova Pokrajine. Posebno nas raduje činjenica da je skoro polovina kredita realizovana na teritoriji lokalnih samouprava koje pripadaju 3. i 4. grupi razvijenosti, napomenuo je naš sagovornik.
RFV već sada ima planiranih 75 prezentacija čija realizacija je predviđena do kraja februara. Zainteresovani potencijalni korisnici raspored njihovog održavanja po mestima mogu pogledati na sajtu rfv.rs.

J. Bajšanski

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži