Centar za agrarnu istoriju Univerziteta u Novom Sadu, osnovan prošle godine, organizovao je dvodnevni naučni skup "Teorija i praksa agrara u istorijskoj perspektivi", koji je 16. i 17. novembra održan na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Skupu su se odazvali eminentni naučni radnici, profesori univerziteta, kao i eksperti za teoriju i praksu poljoprivrede, kako kod nas, tako i u svetu. Učesnike skupa pozdravili su prof. dr Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU, prof. dr Zoran Njegovan, upravnik Centra za agrarnu istoriju i prof. dr Dejan Janković, šef Katedre Departmana za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela.
Nakon nadahnute besede glumca Radoša Bajića o propadanju srpskog sela, u okviru plenarne sekcije "Razvoj agrara i agrarna misao", dr Momčilo Isić se u uvodnom delu osvrnuo na sitno posedništvo i neprosvećenost poljoprivrednika kao glavnu kočnicu u istorijskom razvoju srpskog agrara. Zapažene govore i referate o agrarnim reformama i agrarnoj politici prezentovali su dr Dragan Veselinov i Boris Kršev. Na istorijsku ulogu zadruga i zadrugarstva i korporativnom upravljanju zadrugama osvrnuli su se Jelena Nestorov Bizonj i Miroslav Vitez. Pažnju prisutnih privukla su i izlaganja o istorijskom doprinosu poljoprivredi i nauci istaknutih ličnosti 19. i 20. veka - Vladimira Jakšića, Koste Glavinića i Stojana Novakovića, o kojima su govorili Bojana Miljković Katić, Gordan Garić Petrović i Nevena Brdarić.
Drugi deo skupa bio je posvećen temi "Istorija agrarne proizvodnje i mediji". Prof. dr Jan Kišgeci predstavio je istoriju hmeljarstva u Vojvodini, Marija Kralj dala je veoma zanimljiv prikaz obrade zemlje u Srbiji u 19. veku, dok su o agrarnim kalendarima u Vizantiji i Srbiji govorili Zoran Simonović i Dragoljub Perić. Dugogodišnji član Upravnog odbora "Poljoprivrednika" prof. dr Radovan Pejanović je u ime grupe autora - prof. dr Miroslava Maleševića, prof. dr Milutina Ćirovića, dipl. inž. agronomije Dragane Žebeljan dao prikaz novije istorije poljoprivrede kroz izdanja "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar" od 1960. godine. O šest decenija lista "Poljoprivrednik" i njegovom sveukupnom uspešnom medijskom doprinosu agraru i agroprivredi govorila je dr Gordana Radović, direktor "Dnevnik-Poljoprivrednik" AD.
Na kraju prvog dana skupa direktor Centra za agrarnu istoriju prof. dr Zoran Njegovan uručio je godišnju nagradu "Dr Milan Vlajinac" dr Gordani Garić Petrović za publikovanu monografiju "Zemljoradnja u Srbiji 1878-1912".

K. R.