Krečne peći u Fabrikama šećera "Crvenka" i "Žabalj" su već potpaljene i simbolično označavaju početak kampanje prerade šećerne repe.
- Vađenje slatkog korena je tek počelo na sirovinskom području obe šećerane koje se prostire na 24.000 hektara i, u zavisnosti od vremenskih prilika u narednom periodu, očekuje se 1.200.000 tona repe, istakao je Milan Martić, direktor sirovinskog sektora Fabrike šećera "Crvenka" u Crvenki. - Prosečan prinos repe je oko 50 tona po hektaru, ali ako se nastavi sušno vreme, može da bude i manji. Jako su velike oscilacije u prinosima od parcele do parcele i kreću se od 20 do 80 tona po hektaru, u zavisnosti od lokalnih padavina, agrotehnike, plodoreda i kvaliteta zemljišta. Na njivama gde je usev navodnjavan, prosečan prinos je 70 tona po hektaru i ne zaostaje za onim koji je ostvaren u rekordnim godinama kao što je bila prošla. Ako bude padavina u narednom periodu, može se očekivati porast prinosa korena, ali i pad digestije. Digestija je trenutno zadovoljavajuća i kreće se između 16 i 19 procenata, ocenjuje Martić.
Ove godine, prema rečima Martića, kapacitet prerade u Šećerani "Crvenka" povećan je sa 7.000 na 8.000 tona dnevno, a u šećerani u "Žablju" sa 5.000 na 7.000 dnevno.

S. V.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži